Reprezentant Polski podpisze kontrakt z włoskim klubem. Roczne wypożyczenie z opcją wykupu

This is one interesting extension!!

Wichniarek: Krychowiak czy Lewandowski nie bêd± graæ wiecznie
Arkadiusz Reca, bêd±cy dotychczas pi³karzem Atalanty, przeszed³ pomy¶lnie testy medyczne przed wypo¿yczeniem do w³oskiego SPAL. W ¶rodê klub wyda³ oficjalny komunikat o podpisaniu rocznego kontrak

These items are quite elegant!

Copyright for syndicated content belongs to the Linked Source