Liga Mistrzów. Tak wyglądają koszyki przed losowaniem. Będzie grupa śmierci? Kiedy losowanie?

These ingredients are nice!!

kg

28.08.2019 22:53

Zwyciêstwami faworytów zakoñczy³y siê spotkania fazy play-off Ligi Mistrzów. W zwi±zku z tym poznali¶my podzia³ zespo³ów na koszyki przed czwartkowym losowaniem fazy grupowej.

This is the beautiful module ever%sentence_ending

Copyright for syndicated content belongs to the Linked Source